Alpacka-Yoga med Annie i Hejde

Fredagar v 27-32 kl. 9.30-10.30
Lugn, inkännande och dynamisk yoga i sällskap med
alpackorna. Yoga som även passar nybörjaren.
Från 12 år. Pris: 200:-/person

FamiljeGETyoga 11.00-11.45
På FamiljeGETyogan så yogar vi i par (en vuxen och ett barn
4-9 år), den vuxna är med som en aktiv deltagare men fokus
ligger på barnets rörelseglädje. Lekfullt utforskar vi yogans
värld med rörelse, andning och balans.
Vi gör även parövningar och vilar. Under tiden vi yogar
kommer getter finnas runt oss, de är nyfikna och lite busiga.
Pris: 200:-/par

Fredagar vecka 27-32. Anmälan till: hej@annie.nu
Frågor 073-390 97 22